เข้าใช้โดย IP: 44.192.44.30|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
แผนกวิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 519  
เข้าชมปีนี้ : 8,285  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 127,703  


   ข่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [อ่าน : 156 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง แจ้งกดกำหนดการรับอุปกรณ์ ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษ [อ่าน : 471 ครั้ง]
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบ [อ่าน : 850 ครั้ง] ขอแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 205 ครั้ง]
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 969 ครั้ง] ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 นักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ ร [อ่าน : 341 ครั้ง]
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต [อ่าน : 380 ครั้ง] ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล เรื่อง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 [อ่าน : 280 ครั้ง]
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 [อ่าน : 367 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว [อ่าน : 1,093 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2567  [อ่าน : 7 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ..... (อ่านต่อ)
ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  [อ่าน : 37 ครั้ง]
     ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักราชการ พ.ศ.2567 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567  [อ่าน : 181 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน เมษายน 2567  [อ่าน : 187 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน เมษายน 2567 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2567  [อ่าน : 133 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2567 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567  [อ่าน : 434 ครั้ง]
     ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 วันอาทิตย์ที่ 17 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป (สอบคัดเลือก)   [อ่าน : 628 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป (สอบคัดเลือก) ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปวช.และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567  [อ่าน : 660 ครั้ง]
     ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ระดับ ปวช.และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช  [อ่าน : 897 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตาทั่วไป (เรียนดี-ประพฤติดี ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 วันอาทิตย  [อ่าน : 882 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ระดับ ปวช. 1 เวลา 08.30 น. ระ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการรับสมัครงาน
เรื่อง ประกาศผลหาบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  [อ่าน : 89 ครั้ง]
       เรื่อง ประกาศผลหาบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  [อ่าน : 72 ครั้ง]
       เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง รับสมัครพนักงานสถานที่(ชาย)  [อ่าน : 94 ครั้ง]
       เรื่อง รับสมัครพนักงานสถานที่(ชาย) ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง  [อ่าน : 29 ครั้ง]
       เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริห  [อ่าน : 293 ครั้ง]
       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการครังสินค้าพร้อมระบบเครือข่าย ด้วยวิธีการปร ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการคลังสินค้าพร้อมร  [อ่าน : 265 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการคลังสินค้าพร้อมระเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็ก ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

   แผนที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานบุคลากร
ศูนย์บ่มเพาะ
งานแนะแนว
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์และแจ้งนำเข้าข้อมูลขึ้นเว็บ