เข้าใช้โดย IP: 18.214.23.30|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
ภาควิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 30  
เข้าชมเดือนนี้ : 217  
เข้าชมปีนี้ : 15,402  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 71,046  


   ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ [อ่าน : 83 ครั้ง]    กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 1,963 ครั้ง]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ ขาดส่งเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึก [อ่าน : 7,767 ครั้ง] ประชาสัมพันธ์จาก ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 17 ปี เกิด พ.ศ. 2546 หรือถึ [อ่าน : 190 ครั้ง]
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ภาคสมทบ เปิ [อ่าน : 672 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [อ่าน : 648 ครั้ง]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบทุกชั้นเรียน (On-site) [อ่าน : 7,646 ครั้ง] ประกาศจากงานกิจกรรม สำหรับนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิช [อ่าน : 357 ครั้ง]
ประกาศ ผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ( [อ่าน : 562 ครั้ง] แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ผ่านรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ (ติดแถว) และรายวิชาลูกเสือวิสามัญ ที่ยั [อ่าน : 420 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563  [อ่าน : 7 ครั้ง]
     การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2563  [อ่าน : 46 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2563  [อ่าน : 153 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2563 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนสิงหาคม 2563  [อ่าน : 144 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงดทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กรกฏาคม 2563  [อ่าน : 181 ครั้ง]
     การเปิดเผยงดทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
ตารางเรียนปวส.สมทบ กลุ่ม 5-6  [อ่าน : 52 ครั้ง]
     ตารางเรียนปวส.สมทบ กลุ่ม 5-6 ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อนักศึกษาสมทบ ปวส.1 โยธา  [อ่าน : 29 ครั้ง]
     รายชื่อนักศึกษาสมทบ ปวส.1 โยธา ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อมอบตัวนักศึกษา ระดับ ปวส. ภาคสมทบ จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 141 ครั้ง]
     รายชื่อมอบตัวนักศึกษา ระดับ ปวส. ภาคสมทบ จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 1,643 ครั้ง]
     กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 1,420 ครั้ง]
     ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)

   ช่าวการรับสมัครงาน
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  [อ่าน : 71 ครั้ง]
       เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ..... (อ่านต่อ)  
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ   [อ่าน : 116 ครั้ง]
       เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สมรรถนะครั้งที่ ๑ ส่วนน  [อ่าน : 237 ครั้ง]
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สมรรถนะครั้งที่ ๑ ส่วนนที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป และส่วนที่ ๒ ความรู้ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีปร  [อ่าน : 74 ครั้ง]
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดปฏิบัติก  [อ่าน : 68 ครั้ง]
       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม AR ผ่าน x Code จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด  [อ่าน : 58 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

 
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แก้ปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์